Oznakowanie poziome - dlaczego jest konieczne?

Kącik rozmaitości. Tutaj możesz zapytać o wszystko, na co nie znalazłeś odpowiedzi w pozostałych kategoriach.